Banglabarn

Vi var många som lyssnade på Leo Razzaks sommarprat sommaren år 2013. Med sin kulsprutesnabba ordkonst berättade han om sitt liv, sina medgångar och motgångar och förmedlade känslan av att inget är omöjligt bara man vill. För oss på Sigtunahöjden blev det en möjlighet att få hjälpa till i familjen Razzaks organisation Banglabarn. Organisationen startades efter att Leos pappa Raton fått beskedet att han drabbats av cancer. Tankarna kring vad han ville åstadkomma i sitt liv formades till en önskan om att hjälpa människorna i sin hembyBhodrokol i Bangladesh. Ett barnhem för åtta barn var det första som Banglabarn byggde upp. Nu finns det fem parallella projekt som alla syftar till att skapa en välmående by där invånarna kan få sina basala behov tillgodosedda.   
Med de medel som vi har samlat på Sigtunahöjden har Leo och Ratonsett till att bygga en vårdcentral och diabetesklinik i Bhodrokol. Nu i januari vid deras senaste besök på anläggningen har de skaffat utrustning och anställt läkare och sköterskor för att kunna driva vårdcentralen och ge människor vård.  
 
Ditt bidrag behövs!
Sigtunahöjdens bidrag räcker en bra bit men inte hela vägen fram. Därför försöker vi nu hjälpa Banglabarn att hitta flera som vill vara med och bidra till detta fantastiska projekt som ger konkret och livsnödvändig hjälp till människor som så väl behöver den. Vill ditt företag vara med och hjälpa till? Kontakta Raton Razzak eller slå oss en signal! 

Här kan du också se när Leo höll en föreläsning om Banglabarn när vi anordande frukostklubben 12:e maj 2017.