En vanlig trasa med vatten

Sigtunahöjden är en Svanenmärkt konferensanläggning. Det betyder att vi lever upp till en massa olika krav på allt ifrån förbrukning av vatten och el till miljömärkta varor, förbjudna fiskar och en massa annat. Att inte använda så mycket kemikalier är en viktig del. Som Svanenmärkt får vi t.ex. bara städa våra allmänna utrymmen med vanligt vatten. Inga kemikalier, inga konstigheter. Det är bra ur alla olika perspektiv. Bättre för miljön, bättre för städpersonalen och bättre för att vi inte utsätts för onödiga kemikalier i vår omgivning. Utrymmen som t.ex. kök och toaletter städas dock med rengöringsmedel, men där använder vi alltid miljömärkta artiklar när det finns!