Ingen bisak

Visste du att det krävs fem miljoner blomsterbesök av bin för att kunna fylla en burk med honung? Det är en svindlande tanke. Men än mer svindlande är tanken på att bina inte trivs i vårt moderna samhälle. Bidöden breder ut sig och i vissa delar av världen är det så illa att det inte längre finns bin som kan pollinera grödorna. I vissa provinser i Kina löser man det genom att människorna får sköta pollineringen manuellt och i USA kör man runt bin i lastbilar och släpper ut dem på ställen där det behövs hjälp med pollineringen. En stor del av anledningen till bidöden verkar vara vårt moderna jordbruk i och med användningen av bekämpningsmedel. På Kuba där bekämpningsmedel inte används finns det heller inte några problem med bidöd.

Globalt sett är ungefär en tredjedel av all den mat vi äter helt beroende av pollinerande insekter.

Eftersom vi gärna vill vara med och hjälpa till att öka pollineringen har vi två bikupor på vår gård. Det har även de andra hotellen i samarbetet Hållbar Destination. I vår shop kan du köpa honungen från våra bikupor. Den kostar bara 0, 00002 kr per blombesök!

Våra bin sköts om av Biman som kommer titt som tätt och ser till att bina har de bra. De hjälper oss också att skörda honungen.