Våra samarbeten

Sigtunahöjden har flera samarbeten som vi är stolta över. Vi är bland annat medlemmar i Svenska Möten och IACC.

Medlemskapet i Svenska Möten innebär att vi är utvalda, svanenmärkta och lever upp till organisationens klassificeringskrav. Organisationen Svenska Möten består av noga utvalda svenska mötesanläggningar. Svenska Möten erbjuder även tips gällande mötesmodeller för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av din konferens.

IACC är en internationell organisation för världens främsta konferensanläggningar. IACC Green Star utgör en viktig del av detta samarbete som innebär att medlemsanläggningarna tillsammans arbetar för att uppnå gemensamma miljömål. Dessutom möjliggör IACC personalutbyten med andra medlemsanläggningar, vilket gör att Sigtunahöjdens personal nätverkar och lär sig av kollegor i alla världens länder.