Vårt 6-iga hållbarhetsarbete!

Vad är egentligen hållbarhet? Vad betyder begreppet för ett företag eller för en person? För många går den direkta associationen till miljö, men ser vi på den allmänt etablerade definitionen handlar det även om ekonomisk och social hållbarhet.

För att skala ner begreppen och se kopplingen till det vi på Sigtunahöjden gör i vår vardag har vi kommit fram till sex områden som vi ska jobba med. Dessa områden sätter fokus på vad vi behöver vara duktiga på för att åstadkomma framgångsrika möten och hur vi ska göra det för att finnas kvar på marknaden en lång tid framöver. Alltså att driva ett företag som håller även i framtiden, för miljön för människor som berörs och rent ekonomiskt. Det är en utmaning. Det kommer dröja innan vi kan säga att vi är helt hållbara, men stävan för alla måste vara att hela tiden bli mer hållbar. Vi har frågorna i fokus i allt vi gör. I varje vardagligt beslut vi tar. Vi har sex huvudsakliga hållbarhetsområden:

Vi på Sigtunahöjden

Miljöansvar

Upplevelsen i fokus

Socialt engagemang

Uggla och spindel

Pålitlig partner

Vi lyfter hållbarhetsarbetet särskilt mycket under gröna november då vi tillsammans med Hållbar Destination arbetar gemensamt för uppsatta hållbarhetsmål.